söndag 11 maj 2014

Inte min sak det här!

Jag känner att det här med att blogga är inte min sak. Jag kommer ju oftast inte ihåg att skriva ngt på FB. Däremot känner jag hur annorlunda jag ser på media en bit in under denna kurs. Jag kan mycket väl gå in och söka på nätet om jag hör eller läser ngt konstigt. Det känns som mer självklart att vara kritisk till det jag läser.
Jag ser också på det digitala verktygen  i undervisning på ett annat sätt.
Efter 2 månader med försök till att använda en blogg som processdagbok med mina elever har jag gett upp. Det fungerar inte.....för mkt svåra delar att få tekniskt att fungera. Min kollega har däremot använt Instagram i sin matematikundervisning och jag har nu tänkt intervjua de elever som använt det och se hur jag kan implementera det i min undervisning. Detta för den sista delen av projektarbete.
Ja det är mkt som ändras under kurs gång.
Fantastiska filmer alla har gjort.....:)
Hej hopp!

torsdag 13 februari 2014

inlägg nr 1

Hej!
Då ska jag för första gången göra ett inlägg i en blogg. Det känns mycket underligt att alla kan läsa mina inlägg.
Detta kommer att vara min del av en kurs på MAH om digitala medier. Det som just nu känns viktigt och som öppnar mina ögon är jag inser hur mycket tid som jag lägger på medier varje dag både i mitt arbete och på min privata tid. Det känns otroligt många timmar som kunde lagts på elever istället framför allt på min arbetstid. Är detta viktigt eller ska eleverna få mer tid med mig? En fråga som känns viktig att komma tillbaka till.